No2585嫩模淼淼小姐姐呀私房粉色薄纱裙透视秀火辣身材极致诱惑写真36P淼淼小姐姐呀秀人网

No2585嫩模淼淼小姐姐呀私房粉色薄纱裙透视秀火辣身材极致诱惑写真36P淼淼小姐姐呀秀人网

 不能食与上条食难用饱,同一不能腐熟水谷也。服汤脉暴出者死,微续者生。

湿之为病,或因外受湿气,则一身尽痛,或因内生湿病,则发热身黄。凡少阴下利清谷,咳呕不渴,属寒饮也。

况咽喉不利,唾脓血,又阳邪抟阴上逆之征验,所以仲景特于阴中提出其阳,得汗出而错杂之邪尽解矣。 柯琴曰:六经惟厥阴为难治,其本阴,其标热,其体木,其用火,必伏其所主,而先其所因,或收、或散、或逆、或从,随所利而行之,谓其中气,使之和平,是治厥阴之法也。

心烦而呕者,内热之呕也;渴而饮水呕者,停水之呕也。 风湿相抟,骨节疼烦,掣痛不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或身微肿者,甘草附子汤主之。

若汗少脉迟,即有便□,里尚未实,亦未可攻也。少阴病,咽中痛,半夏散及汤主之。

曰结□,无阳以化气则为坚阴,异于痞之濡而耎也。水寒伤肺则咳,加细辛、干姜者,散水寒也。

Leave a Reply